Ekwiwalent za urlop dla pracownika ponownie zatrudnionego

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 11 maja 2020

Nauczyciel był zatrudniony do 16 marca 2020 r. i otrzymał ekwiwalent za urlop. Ponownie został zatrudniony na okres od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Czy z drugiej umowy należy wypłacić ekwiwalent za 1 miesiąc czy za 2 miesiące?

Nauczyciel był zatrudniony do 16 marca 2020 r. i otrzymał ekwiwalent za urlop. Ponownie został zatrudniony na okres od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Czy z drugiej umowy należy wypłacić ekwiwalent za 1 miesiąc czy za 2 miesiące?

Nauczyciel nabędzie prawo do urlopu tylko za kwiecień. Zaokrąglenia do pełnego miesiąca kalendarzowego zatrudnienia w marcu dokonano już bowiem w ramach poprzedniej umowy o pracę.

W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

  1. u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,

  2. u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:

    • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

    • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca. Przepis ten będzie miał zastosowanie także do sytuacji, o której mowa w pytaniu tj. gdy nauczyciel zostaje ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy w miesiącu, w którym zakończył się poprzedni stosunek pracy w tej szkole.

Autor: Anna Trochimiuk

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel