Zasady informowania pracowników o zmianach w regulaminie pracy w czasie epidemii

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 11 maja 2020

Czy wiesz w jaki sposób należy udostępnić pracownikom nowy regulamin pracy w okresie epidemii koronawirusa, aby mogli się z nim zapoznać, jeśli nauczyciele pracują z domu, a pozostali pracownicy albo pracują zdalnie albo są na urlopach? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Czy wiesz w jaki sposób należy udostępnić pracownikom nowy regulamin pracy w okresie epidemii koronawirusa, aby mogli się z nim zapoznać, jeśli nauczyciele pracują z domu, a pozostali pracownicy albo pracują zdalnie albo są na urlopach? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 1043 § 1 Kodeksu pracy). Przepisy powszechnie obowiązujące nie określają trybu powiadamiania pracowników o zmianach w tym regulaminie Oznacza to, że metoda ta jest dowolna, pod warunkiem, że stwarza możliwość zapoznania się z jego treścią.

W związku z epidemią koronawirusa na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników tych jednostek na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek (§ 3a rozporządzenia MEN z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). W związku z wprowadzonym ograniczeniem przebywania na terenie placówki, zasadne będzie ustalenie takiego sposobu informowania pracowników o zmianach w regulaminach, który stworzy taką możliwość również z domu. W mojej ocenie, taką możliwość stworzy np. zamieszczenie zmienionych regulaminów na stronie internetowej szkoły.

Sposób powiadamiania pracowników o zmianach w regulaminach jest dowolny. W czasie, kiedy część pracowników nie może wykonywać pracy na terenie placówki, takim sposobem może być strona internetowa szkoły.

Pracownicy mogą być powiadomieni o zmianach w regulaminach np. poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej placówki.

Autor: Dariusz Dwojewski
wiper-pixel