Dyrektorzy będą rejestrować więcej obowiązków nauczycieli

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 19 stycznia 2014

Od 1 stycznia 2014 r. dyrektorzy szkół będą rozliczać nauczycieli z innych zajęć niż do tej pory. Oprócz pensum i godzin karcianych nauczyciele będą rozliczani również np. z czasu poświęconego dla rodziców uczniów.

Od 1 stycznia 2014 r. dyrektorzy szkół będą rozliczać nauczycieli z innych zajęć niż do tej pory. Oprócz pensum i godzin karcianych nauczyciele będą rozliczani również np. z czasu poświęconego dla rodziców uczniów.


Nowe przepisy Karty Nauczyciela zwiększają zakres obowiązków pracowniczych, które podlegają rejestracji i rozliczeniu w ramach czasu pracy nauczycieli. Nadal jednak pozostaną czynności nie podlegające rejestracji, takie jak czas poświęcony na przygotowanie się do zajęć, samokształcenie czy inne niż spotkania z rodzicami obowiązki statutowe.

   Od 1 stycznia 2014 r. rejestracji będą podlegać:

 1. godziny  pensum - w okresach tygodniowych w dziennikach lekcyjnych/zajęć;

 2. godziny karciane - w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych;

 3. godziny poświęcone rodzicom uczniów, na udział w radach pedagogicznych i zespołach realizujących zadania na rzecz dziecka i ucznia tworzonych przez dyrektora szkoły - w okresach miesięcznych, w formie określonej przez dyrektora szkoły;

 4. czas spędzony na uzgodnionym z dyrektorem szkoły doskonaleniu zawodowym - w okresach miesięcznych, w formie określonej przez dyrektora szkoły.

 

Nowy zakres rejestracji czynności nauczyciela nie dotyczy czasu pracy dyrektora szkoły. Zmiana przepisów ma ułatwić planowanie i organizację pracy szkoły w obszarach wspierających proces dydaktyczny.

 

Nauczyciel nie będzie musiał ewidencjonować całego czasu poświęconego na doskonalenie zawodowe.  Rejestracja obejmuje tylko doskonalenie zawodowe uzgodnione z dyrektorem szkoły i wyłącznie w zakresie:

 1. wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów polityki oświatowej państwa;

 2. wymagań stawianych wobec szkół, których spełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny;

 3. realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;

 4. diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

 5. przygotowania do dokonywania analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów oraz korzystania z tych analiz w celu doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli;

 6. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyniku sprawdzianów i egzaminów;

 7. potrzeb wynikających z kierunków lokalnej polityki oświatowej;


Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy
Źródło:
 • Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 19 września 2013 r.).

 

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel