Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej w sobotę spowoduje zmianę terminu jej wypłaty

Agnieszka Rumik-Smolarz

Autor: Agnieszka Rumik-Smolarz

Dodano: 21 stycznia 2014

Jeżeli dzień, w którym upływa okres uprawniający do nagrody, jest ustawowo wolny od pracy, to wypłatę nagrody należy przesunąć.

Jeżeli dzień, w którym upływa okres uprawniający do nagrody, jest ustawowo wolny od pracy, to wypłatę nagrody należy przesunąć.


Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody . W tym dniu należy zatem wypłacona nagroda. Nie jest jednak możliwe realizowanie wypłat w dni wolne od pracy.


Przykład

Nauczyciel nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej 30 listopada 2013 r. W tym roku będzie to sobota - dzień wolny od pracy. Czy nagrodę należy wypłacić 29 listopada w piątek, czy 2 października w poniedziałek?

Nagrodę należy wypłacić 29 listopada.


Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień. Natomiast w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia.

Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca.


Autor: Agnieszka Rumik, radca prawny
wiper-pixel