Paczki, bony czy gotówka – rodzaj świadczenia zależy od regulaminu ZFŚS

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 21 stycznia 2014

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych określa pracodawca w regulaminie.

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych określa pracodawca w regulaminie.

Indywidualne świadczenia z funduszu socjalnego przyznawane są wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej. W takim wniosku osoba wskazuje, o jakie świadczenie się ubiega. Pomoc rzeczowa występuje wówczas, gdy osoba uprawniona otrzymuje rzeczy, a nie pieniądze.

Świadczenia z ZFŚS w szkole mogą być przyznawane wyłącznie zgodnie z wnioskiem osoby uprawnionej. Jeżeli został złożony wniosek o pomoc rzeczową, to pracodawca nie może przyznać pomocy finansowej.

Ponadto zasady przeznaczania środków funduszu socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej dyrektor szkoły określa w regulaminie ZFŚS. Jeżeli regulamin przewiduje jako formę pomocy rzeczowej – paczki świąteczne, to nie ma podstaw zamiany tego świadczenia rzeczowego na finansowe.


Autor: Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
wiper-pixel