awatar eksperta

Krzysztof Lisowski

Prawnik specjalizujący się w dziedzinie pragmatyki nauczycielskiej, prawa oświatowego i prawa pracy, w szczególności zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi stosunku pracy nauczycieli, a także czasu pracy oraz wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń ze stosunku pracy
1 artykuł na stronie
wiper-pixel