Kogo od 1 września 2019 r. dotyczy zwolnienie z PIT

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 10 września 2019

Od 1 września 2019 pracownicy, który nie ukończyli 26 roku życia mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Konieczne jest do tego złożenie oświadczenia. Poznaj pozostałe warunki.

Od 1 września 2019 pracownicy, który nie ukończyli 26 roku życia mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Konieczne jest do tego złożenie oświadczenia. Poznaj pozostałe warunki.

Od 1 sierpnia 2019 r. wolne od podatku dochodowego są m.in. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W związku z tym, że ustawa zmieniające ustawę o podatku dochodowym weszła w życie w trakcie roku kalendarzowego, przepisy przejściowe przewidują, że  do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia od podatku dla pracowników do 26 roku życia wynosi 35 636,67 zł.

Pomimo zmiany przepisów, w 2019 roku należy pobierać zaliczki na podatek (tj. zwolnienie to co do zasady będzie uwzględnione dopiero w zeznaniu rocznym), chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody będą w całości zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wzór 1. Oświadczenie pracownika z wnioskiem o niepobieranie składek

Oświadczenie pracownika

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1394) oświadczam, żeuzyskane przeze mnie w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody będą w całości zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym wnoszę o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowych od tych przychodów.

W razie złożenia powyższego oświadczenia płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody uzyskane od tego płatnika od dnia 1 sierpnia 2019 r. podlegały zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ww. ustawy lub do dnia 26 urodzin pracownika (art. 5 ustawy z 4 lipca 2019 r.).

Autor: Anna Trochimiuk

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel