Za czas przerwy świątecznej nie przysługuje wynagrodzenie urlopowe

Agnieszka Kosiarz

Autor: Agnieszka Kosiarz

Dodano: 21 stycznia 2014

Czas przerwy świątecznej nie jest okresem urlopu wypoczynkowego nauczyciela, za który wypłaca się wynagrodzenie urlopowe. Wynagrodzenie za czas przerwy świątecznej należy wypłacić nauczycielowi w składnikach stałych z góry - w pierwszych dniach miesiąca, w którym przypada przerwa świąteczna.

Czas przerwy świątecznej nie jest okresem urlopu wypoczynkowego nauczyciela, za który wypłaca się wynagrodzenie urlopowe. Wynagrodzenie za czas przerwy świątecznej należy wypłacić nauczycielowi w składnikach stałych z góry - w pierwszych dniach miesiąca, w którym przypada przerwa świąteczna.


Nauczycielom zatrudnionym w szkołach przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie ferii i w wymiarze ich trwania. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Natomiast ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia. Oprócz ferii zimowych i letnich w szkołach przewidziane są również tzw. przerwy świąteczne.

 

Zimowa przerwa świąteczna w roku szkolnym 2013/2014 trwać będzie od 23 do 31 grudnia. Natomiast wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach.

 

W okresie urlopu wypoczynkowego wypłacane jest nauczycielowi wynagrodzenie urlopowe, w tym średnia za godziny ponadwymiarowe. Przerwa zimowa i wiosenna nie są okresem urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli. A skoro tak, to za ten czas nie przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie urlopowe.

 

Przerwa świąteczna to okres kiedy zgodnie z organizacją roku szkolnego w szkołach feryjnych przypada przerwa w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.

 

Odpowiednio zatem nauczycielowi należy wypłacić wynagrodzenie w składnikach stałych z góry w pierwszych dniach miesiąca, w którym przypada przerwa świąteczna. Natomiast z dołu miesiąca wypłacane są składniki wynagrodzenia takie jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw - w wysokości faktycznie wypracowanej przez nauczyciela w danym miesiącu.

 

 

Autor: Agnieszka Kosiarz, wieloletni specjalista w MEN, Wydział Oświaty i Wychowania
wiper-pixel