Boisko i teren szkoły zimą muszą być szczególnie oświetlone

Autor: Małgorzata Celuch

Dodano: 23 stycznia 2014

Zimą sztuczne oświetlenie wymagane jest podczas większości doby. Zapewnienie dobrej widoczności na terenie szkoły to nie tylko wymóg bhp, ale też warunek konieczny do zapewnienia realnego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom.

Zimą sztuczne oświetlenie wymagane jest podczas większości doby. Zapewnienie dobrej widoczności na terenie szkoły to nie tylko wymóg bhp, ale też warunek konieczny do zapewnienia realnego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom.


Teren szkoły powinien być ogrodzony i właściwie oświetlony. Dojścia, dojazdy do budynków, wejście do budynku i do każdej klatki schodowej powinny mieć zainstalowane zewnętrzne oświetlenie elektryczne, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku. Aby oświetlenie zapewniało bezpieczeństwo i wygodę widzenia muszą być spełnione wymagania normy PN-EN 12464-1:2004. Jednak podstawowym celem oświetlenia jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom szkoły. Data uruchomienia oświetlenia elektrycznego zależy od pory roku, ale także od pogody.


Systematyczna kontrola stanu bhp wokół szkoły  

Dyrektor szkoły zapewnia systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązany jest zadbać, aby w szkole funkcjonowało prawidłowe oświetlenie terenów należących do szkoły:

  • boiska szkolnego,

  • placu zabaw,

  • terenów rekreacyjnych,

  • innych obiektów należących do szkoły oraz terenu wokół budynków szkolnych: przejść, dróg dojazdowych, chodników,

  • przy wszystkich wejściach do budynku i do każdej klatki schodowej.


Szczegóły oświetlenia boiska ustalane indywidualnie  

Wiele szkół wykorzystuje swoje boiska do zajęć przeprowadzanych po zajęciach lekcyjnych, czyli w porach, które w trakcie roku szkolnego wymagają doświetlenia sztucznym światłem. Należy pamiętać, że wszystkie przeszkody stałe, jak słupy, ławki, rowy itp. mogące zagrażać bezpieczeństwu muszą zostać usunięte albo odpowiednio zabezpieczone. Indywidualnie, zależnie od wielkości boisk, jego kształtu i usytuowania należy ustalić:

  • dokładną ilość elementów oświetlających boisko,

  • rozmieszczenie elementów oświetlenia,

  • wysokość zamieszczenia elementów oświetlenia,

  • kąt pochylenia względem poziomu,

  • natężenie światła i inne parametry oświetlenia.


  

Autor: Małgorzata Celuch, nauczycielka, wicedyrektorka
wiper-pixel