Od 2014 r. obowiązkowe oświadczenia o niekaralności dyscyplinarnej

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 22 stycznia 2014

Dopiero w 2015 r. ma zostać wprowadzony Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych. Jednak już od nowego roku, nauczyciel ubiegający się o zatrudnienie w szkole będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie był karany najsurowszymi karami dyscyplinarnymi.

Dopiero w 2015 r. ma zostać wprowadzony Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych. Jednak już od nowego roku, nauczyciel ubiegający się o zatrudnienie w szkole będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie był karany najsurowszymi karami dyscyplinarnymi.


Obecnie regulacje Karty Nauczyciela nie gwarantują, że nauczyciel, który został ukarany:

  • karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu nauczyciela lub

  • karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

nie zostanie ponownie zatrudniony w szkole.


Patologiom tym zapobiec ma Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych, w którym będą zgromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych wymienionymi karami. Zgodnie z projektem zmian w Karcie Nauczyciela, nauczyciele ukarani najsurowszymi karami dyscyplinarnymi nie będą mogli być zatrudnieni w szkołach, w tym także niepublicznych bez względu na wymiar etatu.

 

Z przyczyn organizacyjno - technicznych, w tym w związku z koniecznością wydania rozporządzenia szczegółowo regulującego tryb uzyskiwania informacji z rejestru oraz wzór wniosku o udzielenie informacji, rejestr zostanie wprowadzony dopiero 1 stycznia 2015 r. Do tego czasu, nauczyciele chcący podjąć pracę w szkole będą musieli przed podjęciem zatrudnienia złożyć oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi określonymi w art. 76 ust. 1 pkt 3a i pkt 4 Karty Nauczyciela.

 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel