Zimą należy regularnie kontrolować czy w salach jest min. 18ºC

Autor: Katarzyna Giruć

Dodano: 23 stycznia 2014
W pomieszczeniach szkoły dyrektor ma obowiązek zapewnić właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. Instalacje grzewcze w szkole powinny być zaopatrzone we właściwą aparaturę kontrolą i pomiarową zapewniającą bezpieczeństwo.


Temperatura w salach decyduje o zawieszeniu zajęć  

W salach lekcyjnych należy zapewnić temperaturę co najmniej 18 C. Jeśli nie będzie to możliwe dyrektor musi zawiesić zajęcia powiadamiając o tym organ prowadzący szkołę.

Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w przypadku gdy:

  1. temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15 C lub jest niższa,

  2. na terenie szkoły wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu uczniów


Temperatura dostosowana do rodzaju pracy

 

Pracodawca zapewnia w pomieszczeniach pracy temperaturę dostosowaną do rodzaju wykonywanej pracy, w zależności od tego:

  • jakimi metodami jest wykonywana i

  • jakiego nakładu wysiłku fizycznego wymaga.

 

Temperatura w pomieszczeniach pracy nie może być niższa niż 14 C (287 K) chyba, że względy technologiczne na to nie pozwalają. Temperatura w pomieszczeniach biurowych i w tych w których wykonywana jest lekka praca fizyczna należy zapewnić temperaturę nie niższą niż 18 C (291 K). Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowaną emisją ciepła oraz przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz,


 

Autor: Katarzyna Giruć, redaktorka publikacji oświatowych, specjalizacja bezpieczeństwo w szkole
wiper-pixel