Od 2014 do 2016 roku - nowa tymczasowa procedura wprowadzania danych do SIO

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 23 stycznia 2014

Dotychczasowe SIO będzie funkcjonować jeszcze do końca 2016 roku. Podczas 3 kolejnych lat obowiązywania nowych zasad wprowadzania danych do SIO, ich pozytywna weryfikacja będzie ułatwiona. Szkoły będą miały 6 miesięcy na wyjaśnienie stanu faktycznego w przypadku negatywnej weryfikacji danych.

Dotychczasowe SIO będzie funkcjonować jeszcze do końca 2016 roku. Podczas 3 kolejnych lat obowiązywania nowych zasad wprowadzania danych do SIO, ich pozytywna weryfikacja będzie ułatwiona. Szkoły będą miały 6 miesięcy na wyjaśnienie stanu faktycznego w przypadku negatywnej weryfikacji danych.

Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. dane identyfikacyjne ucznia lub nauczyciela przekazane do bazy danych SIO w celu weryfikacji z danymi zgromadzonymi w zbiorze PESEL nie będą usuwane z bazy danych SIO. Po pozytywnej weryfikacji, szkoła przekaże dane dziedzinowe ucznia lub nauczyciela do bazy danych SIO. W przypadku negatywnej weryfikacji, użytkownik SIO w pierwszej kolejności będzie musiał sprawdzić, czy nie popełnił omyłki przekazując dane do bazy danych SIO. W drugiej kolejności, gdy nadal weryfikacja będzie negatywna, będzie sprawdzał prawidłowość danych zawartych w dokumentacji szkoły. 

Nowe rozwiązanie przewiduje, że wraz z rozpoczęciem wyjaśniania stanu faktycznego dyrektor szkoły przekazuje do bazy danych SIO dane dziedzinowe ucznia lub nauczyciela, którego dane identyfikacyjne zostały negatywnie zweryfikowane względem zbioru PESEL. Po wyjaśnieniu stanu faktycznego właściwe dane identyfikacyjne będą przykazywane do systemu i zostanie przeprowadzana procedura weryfikacji.

Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia negatywnej weryfikacji szkoła nie przekaże ponownie do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia lub nauczyciela, administrator bazy danych usunie ich dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe. Dane, które nie zostaną pozytywnie zweryfikowane do 31 grudnia 2016 r., nie będą mogły być już zmieniane ani uzupełniane. Zbiór danych w lokalnej bazie danych SIO stanie się nieaktywny z dniem 1 stycznia 2017 r.

Autor:   Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel