W kwietniu NIK sprawdzi czy szkoły ostatecznie przygotowały się na przyjęcie 6 - latków

Dodano: 24 stycznia 2014

Kontrola NIK związana z podjęciem przez 6-latków nauki szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 wykazała, że szkoły są już prawie przygotowane do realizacji tego obowiązku. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim zapewnienia odpowiedniego zaplecza (świetlica, stołówka) i wyposażenia. Jakie nieprawidłowości wykrywano najczęściej? Jakie błędy najczęściej popełniali dyrektorzy?


Czy wykryto również nieprawidłowości, które mogłyby być poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa dzieci? Jeśli tak, to jakie?

NIK zapowiedziała, że pod koniec roku szkolnego sprawdzi, czy jej wnioski zostały zrealizowane? Na kiedy konkretnie zaplanowano te kontrole? Jakie jeszcze kontrole czekają dyrektorów ze strony NIK?

A co, zdaniem NIK, będzie największym problemem przy wdrażaniu obowiązku szkolnego dla 6-latków w roku szkolnym 2014/2015?

wiper-pixel