Wizytator może kserować dokumenty szkolne dotyczące tematu kontroli

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 24 stycznia 2014

Wizytator jest upoważniony do wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki. Ma również prawo do zbierania niezbędnych dowodów stanowiących podstawę ustaleń kontroli oraz włączania zebranych dowodów do akt kontroli.

Wizytator jest upoważniony do wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki. Ma również prawo do zbierania niezbędnych dowodów stanowiących podstawę ustaleń kontroli oraz włączania zebranych dowodów do akt kontroli.


Przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Zgodne z prawem jest zbieranie przez wizytatora niezbędnych dowodów, stanowiących podstawę ustaleń kontroli.

 

W myśl wyroku NSA z 19 grudnia 2001 r. „gromadzenie danych osobowych przez wykonanie kopii dokumentu zawierającego te dane jest kwestią techniczną; posługiwanie się taką czy inną techniką utrwalania tych danych (kopiowanie lub przepisywanie) nie przesądza samo przez się o legalności albo nielegalności tego utrwalania (przetwarzania)”.

 

Zastąpienie notatek i odpisów, kopiami dokumentów lub ich fragmentów jest możliwe. Jeśli zakres danych zawartych w dokumencie wykracza poza ten wynikający z tematu kontroli dokonuje się anonimizacji (przekształcenie danych osobowych w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie osoby fizycznej).

 

 

Autor: Wanda Pakulniewicz, kuratorium oświaty
wiper-pixel