Zmiany w funkcjonowaniu placówki uzasadniają zmiany w planie urlopów

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 24 stycznia 2014

Zdarzyć się może, że konieczna będzie zmiana planu urlopów pracowników niepedagogicznych np. w miesiącach letnich w związku z organizacją pracy szkoły w czasie wakacji. Dyrektor, który spotka się wówczas z buntem pracowników powinien przedstawić im podstawy prawne do modyfikacji planu. Sporządzając w lutym plan urlopów pracowników administracji i obsługi warto uprzedzić ich o takiej ewentualności.

Zdarzyć się może, że konieczna będzie zmiana planu urlopów pracowników niepedagogicznych np. w miesiącach letnich w związku z organizacją pracy szkoły w czasie wakacji. Dyrektor, który spotka się wówczas z buntem pracowników powinien przedstawić im podstawy prawne do modyfikacji planu. Sporządzając w lutym plan urlopów pracowników administracji i obsługi warto uprzedzić ich o takiej ewentualności.


Podstaw prawnych do zmian w planie urlopów pracowników niepedagogicznych decyzji może być kilka. W szczególności mogą to być te wszystkie przepisy Kodeksu pracy, które odwołują się do uprawnień kierowniczych pracodawcy w ramach realizacji stosunku pracy np. art. 22 § 1 lub art. 164 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z tymi artykulami przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Jednak najbardziej szczegółową podstawą upoważniającą pracodawcę do dokonywania zmian w planie urlopów jestart. 163 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim, plan urlopów, na podstawie którego co do zasady powinny być udzielane urlopy wypoczynkowe, ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Powołany przepis jednoznacznie przewiduje, iż ustalanie planu urlopu zależy od uwzględnienia dwóch przesłanek:

  1. postulatów pracowników oraz

  2. zapewnienia ciągłości funkcjonowania zakładu pracy.

 

Jeśli przepis ten dotyczy sposobu ustalania planu urlopów na dany rok, to tym bardziej ma zastosowanie do wprowadzania korekt w tymże planie, spowodowanych zmianą zasad funkcjonowania placówki w trakcie okresu wakacyjnego.

 

Autor: Dominik Wajda, prawnik, specjalista prawa pracy

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel