Akta osobowe muszą być numerowane i ułożone w porządku chronologicznym

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 26 czerwca 2014

Obowiązek chronologicznego układania akt osobowych pracowników bardzo często rodzi problemy i wątpliwości. Układając dokumenty w aktach osobowych pracownika należy numerować je zgodnie z datą wpływu do pracodawcy, a nie datą wystawienia dokumentu.

Obowiązek chronologicznego układania akt osobowych pracowników bardzo często rodzi problemy i wątpliwości. Układając dokumenty w aktach osobowych pracownika należy numerować je zgodnie z datą wpływu do pracodawcy, a nie datą wystawienia dokumentu.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Każda z części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.

Ułożenie chronologiczne nie odnosi się do dat powstania dokumentów, lecz do dat, w których pracownik dokumenty przedłożył pracodawcy.


Zapamiętaj!

Dokumenty pracownicze należy układać zgodnie z datą wpływu. Nie ma znaczenia, że dowód osobisty został wydany pracownikowi w roku 2005. Jeżeli dostarczył go pracodawcy w roku 2012 - liczy się data wpływu i w tej kolejności włączany jest w akta osobowe i nadawany jest mu kolejny numer dokumentu w danej części akt osobowych.


Autor: Dariusz Dwojewski prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
wiper-pixel