Rodzice zyskają większą decyzyjność w sprawie edukacji domowej

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 19 maja 2014

Rodziców chcących by ich dzieci rozpoczęły edukację domową, nie będzie już ograniczał termin składania wniosku. To dla nich większa kontrola nad edukacją dziecka, ale dla szkoły może oznaczać to większy bałagan organizacyjny.


Rodziców chcących by ich dzieci rozpoczęły edukację domową, nie będzie już ograniczał termin składania wniosku. To dla nich większa kontrola nad edukacją dziecka, ale dla szkoły może oznaczać to większy bałagan organizacyjny.


Termin na złożenie przez rodziców wniosku o wydanie zezwolenia na edukację domową nie będzie już sztywno określony. Jest to kolejny, po możliwości złożenia wniosku o pozostawienie sześciolatka w przedszkolu, krok Rządu naprzeciw postulatom rodziców.

 

Obecnie rodzice mogą złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na nauczanie domowe do 31 maja. Wyznaczenie terminu jest ograniczeniem dla rodziców, uniemożliwiając im rozpoczęcie edukacji domowej w trakcie roku szkolnego. Z drugiej strony takie rozwiązanie ułatwia dyrektorom organizację pracy szkoły, w tym planowanie zajęć, w których występuje podział na grupy uzależniony od liczby uczniów w danym oddziale.


Zgodnie z planowanymi zmianami w ustawie o systemie oświaty, wniosek o zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą będzie można złożyć  w dowolnym terminie, tak przed, jak i w trakcie roku szkolnego. Zmiany te mają umożliwić rodzicom korzystanie w każdym czasie z prawa do organizacji edukacji własnego dziecka.

 


Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy
Źródło:
  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z 28 stycznia 2014 r.

 

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel