Dyrektor szkoły udostępnia samorządowi uczniowskiemu informacje publiczne

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 26 czerwca 2014

Prawo nakazuje dyrektorowi szkoły zasięgać opinii samorządu uczniowskiego w określonych sprawach, ważnych dla uczniów. W związku z tym przedstawiciele samorządu mogą wnioskować o dostęp do informacji publicznych np. wyników kontroli zewnętrznych w szkole.

Prawo nakazuje dyrektorowi szkoły zasięgać opinii samorządu uczniowskiego w określonych sprawach, ważnych dla uczniów. W związku z tym przedstawiciele samorządu mogą wnioskować o dostęp do informacji publicznych np. wyników kontroli zewnętrznych w szkole.

 

Samorząd uczniowski powinien reprezentować interesy uczniów wobec:

 • nauczycieli,

 • rodziców,

 • administracji oświatowej.

Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Członkowie samorządu mają prawo i powinni:

 • rozwiązywać realne problemy uczniów,

 • podejmować realne decyzje, a tym samym

 • mieć wpływ na życie szkoły,

 • współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Dyrektor natomiast powinien wspierać samorząd w jego działalności. Samorząd ma prawo tego oczekiwać od dyrektora.


Przykład

Jeśli samorząd wykazał zainteresowanie wynikami kontroli w szkole np. oceną stanu sanitarnego szkoły, powinien mieć dostęp do protokołów z wszelkich kontroli sanitarnych.

 

Dyrektor szkoły ma obowiązek zasięgnięcia opinii samorządu sprawach, takich jak np.:

 • skreślenie ucznia z listy uczniów,

 • program wychowawczy i profilaktyki,

 • średnia ocen uprawniająca uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce,

 • ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szkoły),

 • wprowadzenie w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub rezygnacja z niego.

Dyrektor szkoły ma obowiązek udostępniania każdemu wszelkie informacji o charakterze publicznym (z wyłączeniem jedynie tych, które są zastrzeżone innymi ustawami). Informację publiczną stanowi

 • każda informacja wytworzona przez szeroko rozumiane władze lub podmioty publiczne, w tym także

 • informacja niewytworzona przez podmioty publiczne, lecz odnosząca się do tych podmiotów (np. protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez państwową inspekcję sanitarną).


 

Autor: Wanda Pakulniewicz, kuratorium oświaty
wiper-pixel