Niezdrowa żywność zniknie ze szkolnych sklepików

Dodano: 26 czerwca 2014

Planowane zmiany w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia to działania w zakresie walki z otyłością wśród dzieci i młodzieży. Działania te wspiera m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Planowane zmiany w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia to działania w zakresie walki z otyłością wśród dzieci i młodzieży. Działania te wspiera m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rada Ministrów poparła proponowane zmiany w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, które mają zapewnić skuteczniejszą ochronę zdrowia dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, a przede wszystkim zapobiegać nadwadze oraz otyłości, do której przyczynia się nieprawidłowe odżywianie. MEN także popiera zmiany w prawie w tym zakresie.

Projekt ustawy jest propozycją wprowadzenia ustawowego zakazu sprzedawania, oferowania i promowania niezdrowej żywności na terenie szkół i placówek systemu oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie ocenia tę inicjatywę. Pomysł ten - obok działań edukacyjnych kształtujących postawy prozdrowotne - skutecznie wpłynie na jakość żywności spożywanej przez dzieci i młodzież.

Zdrowe, racjonalne żywienie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i warunkiem prawidłowego rozwoju, dobrego samopoczucia oraz pełnej dyspozycji do uczenia się. Zdrowie i dobre samopoczucie uczniów oraz nauczycieli niewątpliwie wpływa na skuteczną realizację zadań szkoły. Dlatego tak ważne są zdrowe i regularne posiłki, w tym spożywanie posiłku w czasie pobytu w szkole.

Niestety, bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, gdy dostępne w szkołach artykuły żywieniowe nie służą zdrowiu dzieci. Dotyczy to w szczególności asortymentu sklepików szkolnych, w których sprzedawane są wysokosłodzone napoje, tłuste przekąski (m.in. chipsy) i słodycze. Nie do przecenienia jest tutaj rola szkoły w kształtowaniu właściwych zachowań w tym zakresie oraz w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży.


Dla realizacji powyższych zadań, niezbędne jest podjęcie działań, w zakresie wspierania kształtowania nawyków zdrowego żywienia uczniów, w tym poprzez oferowane posiłki w stołówkach szkolnych, jak i zapewnienie uczniom dostępu do produktów i napojów o najwyższych walorach zdrowotnych. Równocześnie należy eliminować produkty i napoje o dużej zawartości cukru, soli i tłuszczów.

 

prawnik, specjalista prawa pracy

Autor: Opracowanie: Anna Trochimiuk
Źródło:
  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  • Strona internetowa Prezesa Rady Ministrów.

wiper-pixel