We wrześniu 2014 r. bezpłatne podręczniki dla pierwszaków

Dodano: 26 czerwca 2014

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty we wrześniu 2014 r. uczniowie pierwszych klas mają otrzymać darmowe podręczniki z podstawowych przedmiotów. Otrzymają ponadto dotację do zakupu materiałów i podręczników do języka obcego.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty we wrześniu 2014 r. uczniowie pierwszych klas mają otrzymać darmowe podręczniki z podstawowych przedmiotów. Otrzymają ponadto dotację do zakupu materiałów i podręczników do języka obcego.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły będzie musiał podać do 15 czerwca listę podręczników, jakie będą obowiązywać w jego szkole w nowym roku szkolnym. Po wejściu w życie nowych przepisów, dyrektor będzie mógł przedstawić zestaw podręczników w dowolnym, wybranym przez siebie terminie.

Planowane zmiany zakładają, że we wrześniu 2014 roku uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej otrzyma:

  • bezpłatny podręcznik do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz

  • dotacje na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręcznika do nauki języka obcego.

W 2017 roku uczniowie otrzymają:

  • podręcznik do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz dofinansowanie do materiałów ćwiczeniowych i podręcznika do nauczania języka obcego nowożytnego – dotyczy uczniów klas I-III szkół podstawowych,

  • podręczniki, materiały edukacyjne inne niż podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe – dotyczy klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów.

Szkoły będą miały nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem dotacji i darmowych podręczników:

  • zapewnienie podręczników i materiałów ćwiczeniowych ze środków dotacji celowej;

  • ustalenie zasad wypożyczania materiałów edukacyjnych.

Na ucznia szkoły prowadzonej lub dotowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadać ma dotacja do wysokości:

  • 25 zł (podręcznik do nauczania języka obcego nowożytnego) oraz 50 zł materiały ćwiczeniowe – dla klas I-III szkół podstawowych,

  • 140 zł (w podręczniki albo materiały edukacyjne inne niż podręcznik, podręczniki dla średnio 8. przedmiotów) oraz 25 zł (materiały ćwiczeniowe) - dla klas IV-VI szkół podstawowych,

  • 250 zł (podręczniki albo materiały edukacyjne inne niż podręcznik, podręczniki dla średnio 13. przedmiotów) oraz 25 zł. (materiały ćwiczeniowe) - dla gimnazjów.

Warunkiem udzielenia dotacji na podręczniki lub materiały edukacyjne inne niż podręczniki będzie zapewnienie możliwości używania kompletu tych podręczników lub materiałów przez uczniów danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne.

Autor: Opracowanie: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy
Źródło:
  • Informacja prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowana 19 lutego 2014 r. na stronie internetowej.

wiper-pixel