O liczbie opiekunów podczas wycieczki decyduje dyrektor  

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 30 czerwca 2014

Kilkudniowa wycieczka, wyjście do kina, czy wycieczka rowerowa – każda niesie inne zagrożenia i innego podejścia do zapewnienia opieki. Przepisy nie określają ilu uczniów powierza się opiece jednego opiekuna na czas wycieczki czy imprezy szkolnej. Decyduje dyrektor biorąc pod uwagę określone kryteria i on za tę decyzję odpowiada.

Kilkudniowa wycieczka, wyjście do kina, czy wycieczka rowerowa – każda niesie inne zagrożenia i innego podejścia do zapewnienia opieki. Przepisy nie określają ilu uczniów powierza się opiece jednego opiekuna na czas wycieczki czy imprezy szkolnej. Decyduje dyrektor biorąc pod uwagę określone kryteria i on za tę decyzję odpowiada.

Przygotowując wycieczkę szkolną najpierw należy ustalić ilu uczniów weźmie w niej udział, a następnie zastanowić się ilu potrzeba opiekunów. O liczbie opiekunów i sposobie zorganizowania opieki decydują następujące kryteria:

  • wiek uczestników,

  • stopień rozwoju psychofizycznego,

  • stan zdrowia i ewentualna niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły,

  • specyfika wycieczki oraz warunki, w jakich będzie się ona odbywać.

Należy wziąć także pod uwagę poziom zdyscyplinowania grupy i  umiejętności wychowawcze nauczyciela.

Do obowiązków opiekuna należy przede wszystkim zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki. Jeśli dyrektor szkoły i sam nauczyciel są przekonani, że wystarczy jeden opiekun dla 15 gimnazjalistów, to mogą przyjąć takie ustalenie, ale muszą mieć świadomość odpowiedzialności za podjętą decyzję.

Zapamiętaj!

Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej. Przygotowany przez nauczyciela program, listę uczestników oraz liczbę opiekunów zawierać będzie karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły.

W razie wątpliwości, czy opieka jednego nauczyciela będzie wystarczająca, dyrektor może wyrazić zgodę na sprawowanie opieki nad uczniami przez inną osobę dorosłą, np. przez rodzica ucznia wskazanego przez nauczyciela organizującego wyjazd.


Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel