Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy, a nie ogólnego okresu zatrudnienia

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 30 czerwca 2014

Jeśli dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy z końcem roku szkolnego, musi złożyć mu wypowiedzenie do 31 maja. Długość okresu wypowiedzenia nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony zależy od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Jeśli dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy z końcem roku szkolnego, musi złożyć mu wypowiedzenie do 31 maja. Długość okresu wypowiedzenia nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony zależy od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia pracownika zatrudnionego po raz pierwszy u danego pracodawcy, który od razu otrzymał umowę o pracę na czas nieokreślony, wynosi 2 tygodnie. Po przepracowaniu 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wydłuża się do 1 miesiąca, a po 3 latach pracy u danego pracodawcy, wynosi 3 miesiące.

Nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę pracodawca zobowiązany jest poinformować pracownika na piśmie o warunkach jego zatrudnienia, wskazując m.in. obowiązujący okres wypowiedzenia umowy o pracę. Dyrektor szkoły jako pracodawca ma również obowiązek informować pracownika o zmianie warunków zatrudnienia, określonych w tej informacji, nie później niż w ciągu miesiąca od zaistnienia tej zmiany. Oznacza to, że po przepracowaniu przez pracownika 6 miesięcy, w ciągu miesiąca należy poinformować go pisemnie o zmianie okresu wypowiedzenia. Tak samo należy postąpić po przepracowaniu przez pracownika 3 lat u tego pracodawcy.


Długość okresu wypowiedzenia

O długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy, a nie ogólny staż pracy pracownika. Informację o warunkach zatrudnienia należy aktualizować po upływie okresu zatrudnienia skutkującym zmianą długości okresu wypowiedzenia umowy.


Autor: Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
wiper-pixel