Brak konsekwencji za niezłożenie do końca czerwca sprawozdania z realizacji stażu przez nauczyciela

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 22 sierpnia 2014

Po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, nauczyciel ma 30 dni na złożenie dyrektorowi szkoły – sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Jeśli nie dotrzyma terminu, dyrektor i tak musi wydać mu ocenę dorobku zawodowego.

Po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, nauczyciel ma 30 dni na złożenie dyrektorowi szkoły – sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Jeśli nie dotrzyma terminu, dyrektor i tak musi wydać mu ocenę dorobku zawodowego.


W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Nauczyciel, który zakończył staż na stopień nauczyciela dyplomowanego z końcem maja, na złożenie sprawozdania ma więc czas do końca czerwca. Przepisy nie wskazują przy tym żadnych konsekwencji dla nauczyciela za niedochowanie tego terminu.

Dyrektor natomiast powinien wystawić ocenę dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela, w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania. Ocenę dyrektor ustala z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

W przypadku uzyskania ostatecznej negatywnej oceny dorobku zawodowego, za zgodą dyrektora szkoły, nauczyciel może być zobowiązany do odbycia dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.


Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel