Sprzedaż żywności przez radę rodziców podlega kontroli Sanepidu

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 22 sierpnia 2014

Festyn czy piknik zorganizowany przez radę rodziców to wielka przyjemność dla całej społeczności szkolnej oraz okazja dla zebrania funduszy dla klasy. Trzeba jednak zadbać o spełnienie wymogów aby sprzedaż ciast i kiełbasek nie przyniosła więcej szkód niż korzyści.

Festyn czy piknik zorganizowany przez radę rodziców to wielka przyjemność dla całej społeczności szkolnej oraz okazja dla zebrania funduszy dla klasy. Trzeba jednak zadbać o spełnienie wymogów aby sprzedaż ciast i kiełbasek nie przyniosła więcej szkód niż korzyści.


Sprzedaż na imprezie szkolnej ciast własnej produkcji i posiłków wytwarzanych na miejscu nie jest uregulowana przepisami. Jednak przy produkcji żywności muszą być przestrzegane określone wymagania określone przez ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nawet wtedy, gdzie żywność jest przygotowywana sporadycznie i na małą skalę, tak jak w przypadku festynu szkolnego zorganizowanego przez radę rodziców.

Jeśli produkcja ciast w celu ich sprzedaży odbywa się w mieszkaniu prywatnym to problemem jest zachowanie odpowiednich warunków higienicznych. Działalność taka nie może by prowadzona w warunkach domowych.

Osoby przygotowujące i wydające sprzedawane produkty żywnościowe powinny zapewniać bezpieczeństwo zdrowotne osób spożywających żywność, co powinny potwierdzić wyniki badań. Powinny uzyskać orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Organizator imprezy planujący sprzedaż żywności powinien posiadać wymagane dokumenty w trakcie jej trwania i okazywać je na żądanie odpowiednich służb kontrolnych.

W przypadku szkolnego pikniku Sanepid może mieć zastrzeżenia do:

  • przygotowania ciast w celu ich sprzedaży w warunkach domowych,

  • wykonywania czynności obarczonych ryzykiem przeniesienia zakażenia drogą pokarmową, takich jak przygotowywanie i sprzedawanie żywności, przez osoby nieuprawnione.


  

Autor: Bożena Winczewska, ekspert prawa oświatowego

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel