Termin wyborów do samorządu uczniowskiego należy zapisać w statucie szkoły 

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 22 sierpnia 2014
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. W regulaminie samorządu określa się procedurę wybierania jego organów, w tym w termin, w którym wybiera się członków samorządu.

Bardziej praktyczne wydaje się wybieranie członków samorządu na początku roku szkolnego. Dzięki temu, w wyborze tym biorą udział uczniowie, którzy będą uczęszczać do danej placówki w rozpoczynającym się roku szkolnym. Wybór samorządu uczniowskiego w czerwcu pozbawia możliwości uczestniczenia w wyborach np. uczniów klas pierwszych.


Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel