Dyrektora obowiązuje swoisty zadaniowy czas pracy

Autor: Małgorzata Celuch

Dodano: 22 sierpnia 2014

Dyrektor musi być dostępny dla klientów szkoły, nie musi jednak każdego dnia spędzać 8 godzin w swoim gabinecie.


Dyrektor musi być dostępny dla klientów szkoły, nie musi jednak każdego dnia spędzać 8 godzin w swoim gabinecie.


Czas pracy dyrektora szkoły nie podlega ewidencji ponieważ jest on pracownikiem zarządzającym, który jednoosobowo kieruje zakładem pracy. Obowiązuje go pięciodniowy tydzień pracy, a tygodniowy wymiar wynosi 40 godzin, ale obowiązuje go również swoisty zadaniowy system czasu pracy. Dyrektor powinien być rozliczany z terminowości i jakości wykonania powierzonych mu zadań, jakości pracy szkoły, a nie z liczby godzin spędzonych w gabinecie.

Niektóre zadania dyrektora wymagają pracy poza gabinetem, a często też poza terenem szkoły. Nie wszystkie zadania dyrektora wiążą się z obecnością w gabinecie. W ramach czasu pracy dyrektor:

  • realizuje godziny dydaktyczne,

  • prowadzi obserwacje zajęć innych nauczycieli,

  • reprezentuje szkołę na zewnątrz, a więc uczestniczy w szkoleniach, zebraniach, naradach, uroczystościach, na których reprezentuje szkołę.

Dyrektor powinien jednak być dostępny dla rodziców i interesantów. W tym celu należy:

  • ustalić konkretne godziny, w których dyrektor będzie do dyspozycji klientów szkoły,

  • indywidualne telefoniczne ustala

  • spotkania za pośrednictwem sekretarza szkoły.

Na czas swojej nieobecności dyrektor powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z nim. Pracownik ten powinien wiedzieć, gdzie jest dyrektor, o której wróci i znać jego numer telefonu (nie udostępniając go). Pracownicy szkoły powinni być powiadomieni, do kogo mają się zwracać pod nieobecność dyrektora w sprawach wymagających.

 

 

 

 

Małgorzata Celuch, wicedyrektor, ekspert prawa oświatowego

wiper-pixel