Wysokość świadczenia urlopowego jest proporcjonalna do okresu zatrudnienia

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 22 sierpnia 2014

Do 31 sierpnia, z odpisu na ZFŚS  dyrektor musi wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe. Wysokość świadczenia ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w roku szkolnym 2013/2014.

Do 31 sierpnia, z odpisu na ZFŚS  dyrektor musi wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe. Wysokość świadczenia ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w roku szkolnym 2013/2014.

 

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 1.093,93 zł. Świadczenie urlopowe w tej wysokości otrzymuje nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny 2013/2014 w pełnym wymiarze czasu pracy. Za każdy miesiąc pracy w pełnym wymiarze, nauczyciel otrzyma więc 91,16 zł. Nauczyciele, którzy nie byli zatrudnieni przez cały rok szkolny lub którzy korzystali  z urlopu bezpłatnego, otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.

Nieobecności w pracy np. z powodu choroby, urlopu zdrowotnego, urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego nie wpływają na prawo do świadczenia urlopowego. Nauczyciel nie zachowuje prawa do tego świadczenia za okres korzystania z urlopu bezpłatnego.

Jeśli nauczyciel:

  • był zatrudniony przezczęść roku szkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy - świadczenie urlopowe oblicza się według wzoru: 91,16 zł* x liczba przepracowanych miesięcy,

  • był zatrudniony przez część roku szkolnego w niepełnym wymiarze czasu pracy - świadczenie urlopowe oblicza się według wzoru: 91,16 zł* x liczba przepracowanych miesięcy x wymiar etatu,

  • był zatrudniony przez cały rok szkolny w niepełnym wymiarze czasu pracy - świadczenie urlopowe oblicza się według wzoru: 1.093,93 zł x wymiar etatu,

  • nie przepracował w całości danego miesiąca, a był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy - świadczenie urlopowe za ten miesiąc ustala się według wzoru: 91,16 zł* : liczba dni danego miesiąca x liczba dni przepracowanych w danym miesiącu,

  • nie przepracował w całości danego miesiąca, a był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, świadczenie urlopowe za ten miesiąc ustala się według wzoru: 91,16 zł* : liczba dni danego miesiąca x liczba dni przepracowanych w danym miesiącu x wymiar etatu.

* Aby uprościć obliczenia do wzoru podstawiono wartość 91,16 zł - jest to wysokość świadczenia urlopowego za jeden miesiąc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (1.093,93 : 12 miesięcy = 91,16 zł).


Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel