Klasy I-III będą mogły jednak liczyć więcej niż 25 uczniów

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 26 października 2014

Dyrektorzy szkół nie muszą już obawiać się trudności związanych z ograniczeniem liczebność klas I-III do 25 osób. W trakcie roku szkolnego pod warunkiem zatrudnienia asystenta nauczyciela w klasie będzie mogło uczyć się nawet powyżej 27 uczniów.

Dyrektorzy szkół nie muszą już obawiać się trudności związanych z ograniczeniem liczebność klas I-III do 25 osób. W trakcie roku szkolnego pod warunkiem zatrudnienia asystenta nauczyciela w klasie będzie mogło uczyć się nawet powyżej 27 uczniów.


Od 1 września 2014 roku zajęcia w klasach I szkoły podstawowej mają być prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. W kolejnych latach szkolnych, zasada ta ma obowiązywać wszystkie klasy I-III szkół podstawowych. Organy prowadzące oraz dyrektorzy szkół podstawowych obawiają się problemów organizacyjnych gdy w trakcie roku szkolnego do oddziału liczącego 25 uczniów zgłosi się kolejny uczeń zamieszkały w jej obwodzie. Oznaczałoby to konieczność podziału oddziału na dwa mniejsze, a to wiązałoby się z problemami lokalowymi oraz koniecznością zmianowej organizacji zajęć. Dodatkowo spowoduje to rozdzielenie grup rówieśników, między którymi zawiążą się już relacje emocjonalne i koleżeńskie, a także zrodziło się poczucie bezpieczeństwa i więzi z wychowawcą klasy.

 

W związku z tymi wątpliwościami znowelizowano przepisy dopuszczając zwiększenie w trakcie roku szkolnego liczebności oddziału, jednakże jeżeli oddział miałby liczyć więcej niż 27 uczniów, obowiązkowe będzie zatrudnienie asystenta nauczyciela. W każdym przypadku zwiększenie liczby uczniów w oddziale będzie wymagało zgody organu prowadzącego.


Możliwość utworzenia oddziałów liczących więcej niż 25 uczniów dotyczyć będzie jedynie sytuacji, gdy w trakcie roku szkolnego do szkoły zgłosi się uczeń mieszkający w jej obwodzie, którego szkoła jest zobligowana przyjąć. Z projektowanych przepisów wynika, że przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor szkoły nie może zaplanować oddziałów liczących więcej niż 25 uczniów, z tym zastrzeżeniem, że oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono w trakcie roku szkolnego, może funkcjonować  w ten sposób w ciągu całego etapu edukacyjnego.


 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel