Przedłużeniu może urlop wychowawczy, ale nie obniżony wymiar pracy

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 26 października 2014

Nauczyciel, któremu przysługuje urlop wychowawczy może wnioskować o obniżenie etatu. Termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z tego uprawnienia ustala nauczyciel, a dyrektor musi to uwzględnić.


Nauczyciel, któremu przysługuje urlop wychowawczy może wnioskować o obniżenie etatu. Termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z tego uprawnienia ustala nauczyciel, a dyrektor musi to uwzględnić.


Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika (art. 1867 § 1 Kodeksu pracy). Obniżenie wymiaru etatu jest alternatywną do urlopu wychowawczego formą sprawowania opieki nad dzieckiem przez pracownika. Z uprawnienia tego mogą również korzystać nauczyciele, gdyż Karta Nauczyciela nie określa szczegółów korzystania z tego uprawnienia.


Przykład

Nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego złożył wniosek o obniżenie wymiaru etatu do 1/2 w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Czy dyrektor może przedłużyć ten okres do 31 sierpnia 2015 r.?

Dyrektor nie ma podstaw, aby wydłużyć okres korzystania z obniżonego etatu przez nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego o okres wakacji. Taka możliwość dotyczy tylko ustalenia terminu zakończenia urlopu wychowawczego, który u nauczycieli powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego.


Pracodawca jest związany terminem zakończenia okresu obniżenia etatu, o który wnioskował pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego.

 

 

Autor: Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
wiper-pixel