Dokumentacja pracownicza przeniesionego służbowo nauczyciela pozostaje aktualna

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 30 października 2014

Przeniesienie służbowe nauczyciela mianowanego nie oznacza rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy i nawiązania nowe. W ślad za nauczycielem przekazywane są jego akta osobowe oraz inna dokumentacja pracownicza .

Przeniesienie służbowe nauczyciela mianowanego nie oznacza rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy i nawiązania nowe. W ślad za nauczycielem przekazywane są jego akta osobowe oraz inna dokumentacja pracownicza.


Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. Po przeniesieniu stosunek pracy nauczyciela stanowi kontynuację poprzedniego i nie ma podstaw do nawiązania nowego stosunku pracy z nauczycielem.


Dokumentacja pracownicza przechodzi wraz z nauczycielem

Przeniesienie służbowe nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania rodzi obowiązek przekazania akt osobowych nauczyciela i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych z jego stosunkiem pracy szkole, do której następuje przeniesienie.


Zapamiętaj!

Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany przekazać akta osobowe przeniesionego pracownika oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych z jego stosunkiem pracy pracodawcy przejmującemu tego pracownik.


Dokumentacja zachowuje ważność

Dotychczasowe dokumenty np. te związane ze zdolnością do pracy, czy szkoleniami bezpieczeństwa i higieny pracy zachowują ważność. Ze szkolenia okresowego bhp można zwolnić osobę, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego.

 

Ponowne wstępne badania lekarskie są obowiązkowe jeśli nauczyciel był przeniesienie związane było ze zmianą stanowiska na takie, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

 

 

Autor: Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa pracy
wiper-pixel