Organ prowadzący nie może odrzucić prawomocnej decyzji administracyjnej

Autor: Leszek Zaleśny

Dodano: 30 października 2014

Jeśli akt nadania sporządzony jest na niewłaściwym wzorze ale treść zawiera wszystkie wymagane elementy wówczas organ prowadzący uznaje dokumenty i postępowanie egzaminacyjne powinno zostać przeprowadzone.

Jeśli akt nadania sporządzony jest na niewłaściwym wzorze ale treść zawiera wszystkie wymagane elementy wówczas organ prowadzący uznaje dokumenty i postępowanie egzaminacyjne powinno zostać przeprowadzone.


Wraz z wnioskiem o postępowanie egzaminacyjne nauczyciel składa do organu prowadzącego wymagane przepisami dokumenty. Niezbędnym do wszczęcia procedury dokumentem jest decyzja administracyjna - akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Akt ten powinien zawierać w szczególności:

  • nazwę komisji kwalifikacyjnej,

  • numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji,

  • stopień awansu zawodowego,

  • informację o poziomie wykształcenia nauczyciela.


Wadliwy dokument może być ważny

Jeśli nawet złożony przez nauczyciela dokument zawiera wady ale nie wpływają one na uzyskanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego, nie przestaje być prawomocną decyzją, którą nauczyciel zgodziłby się zmienić lub uchylić.

Organ prowadzący nie powinien żądać zmiany aktu na podstawie art.155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego jeśli nauczyciel posiada prawomocny akt nadania stopnia awansu zawodowego i nie zgodził się na jego zmianę lub uchylenie (stanowisko to znajduje także potwierdzenie w komentarzu do Kodeksu postępowania administracyjnego M. Jaśkowska, A. Wróbel, Lex 2013 r.).


Dokumentacja likwidowanej szkoły trafia do organu prowadzącego

Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę. Jeśli szkoła, w której nauczyciel uzyskał akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego została zlikwidowana, to dokumentacja prowadzona przez tę szkołę jest archiwizowana w jej organie prowadzącym. Aby dokonać wglądu do dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu reprezentującego organ prowadzący.

 

Autor: Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel