Pracownikom pracującym przy komputerze należy zawrócić za zakup okularów

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 30 października 2014

Dyrektor sam określa zasady zwrotu kosztów za okulary korekcyjne zalecone pracownikowi przez lekarza. Ustalona przez niego kwota powinna jednak wystarczyć na zakup kompletnych okularów o określonych przez lekarza parametrach.

Dyrektor sam określa zasady zwrotu kosztów za okulary korekcyjne zalecone pracownikowi przez lekarza. Ustalona przez niego kwota powinna jednak wystarczyć na zakup kompletnych okularów o określonych przez lekarza parametrach.


Pracodawca jest obowiązany zapewnić okulary korygujące wzrok pracowników użytkującym w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Okulary należy zapewnić zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 

Zapamiętaj!

Jeżeli pracownik świadczy pracę przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie i w ramach badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych lub kontrolnych) lekarz zaleci stosowanie okularów korekcyjnych, to pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi stosowne okulary.


Obowiązek zapewnienia okularów korekcyjnych pracodawca może zrealizować poprzez:

  • zakup pracownikowi zaleconych okularów korygujących wzrok,

  • zwrot pracownikowi kosztu zakupu zaleconych okularów.

 

W drugim przypadku zasadne jest ustalenie przez pracodawcę kwoty przeznaczonej na omawiane okulary i poinformowanie o tym zainteresowanych pracowników. Wysokość środków finansowych, jakie pracodawca przeznacza na okulary, powinna być jednak tak skalkulowana, aby umożliwiała zakup okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniem lekarza. Nie musi to być sfinansowanie każdego modelu wybranego przez pracownika. Pracodawca ma obowiązek skalkulować koszty w taki sposób, aby kwota ta wystarczała do zakupu okularów o określonych przez lekarza parametrach w całości (szkła, oprawki i wykonanie). Jeżeli jednak pracownik wybierze model okularów w cenie wyższej aniżeli ustalona przez dyrektora, ten zwraca koszty jedynie do wysokości ustalonej w danej szkole.


 

Autor: Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa pracy
wiper-pixel