Samodzielny zakup świątecznych paczek może faworyzować zamożniejszych pracowników

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Dodano: 30 października 2014

Zwrot przez szkołę kosztów bożonarodzeniowych paczek zakupionych przez pracowników będzie sprzeczny z założeniami funduszu socjalnego. Lepszym rozwiązaniem jest dofinansowanie prezentów bezpośrednio z ZFŚS.


Zwrot przez szkołę kosztów bożonarodzeniowych paczek zakupionych przez pracowników będzie sprzeczny z założeniami funduszu socjalnego. Lepszym rozwiązaniem jest dofinansowanie prezentów bezpośrednio z ZFŚS.


Kupowanie przez pracowników paczek bożonarodzeniowych dla dzieci, a następnie zwrot kosztów przez szkołę na podstawienie faktury to rozwiązanie sprzeczne z założeniami funduszu socjalnego. Ta metoda finansowania prezentów może spowodować, że zamożniejsi rodzice znajdą się w lepszej sytuacji niż inni pracownicy. Będzie to sprzeczne z ideą funduszu socjalnego.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Refundowanie zakupów prezentów może naruszyć tę zasadę faworyzując pracowników mających wyższe dochody i mogących tym samym samodzielnie sfinansować paczki lub prezenty dla dzieci.


Ideą funduszu socjalnego jest to, aby mogli z niego korzystać przede wszystkim mniej zamożni pracownicy.

Właściwszym rozwiązaniem jest dofinansowywanie paczek lub prezentów bezpośrednio z funduszu, bez konieczności przedkładania faktur. W takim przypadku wysokość dofinansowań również powinna być ściśle uzależniona od wysokości dochodów, sytuacji rodzinnej i innych kryteriów socjalnych.


Autor: Michał Culepa , prawnik, specjalista prawa pracy
Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca.
wiper-pixel