Uczeń zmieniający szkołę nie musi zwracać legitymacji szkolnej

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 30 października 2014

Przepisy nie nakładają na ucznia zmieniającego szkołę obowiązku zwrotu poprzedniej legitymacji szkolnej. Ważność tego dokumentu wyznacza data na nim widniejąca.

Przepisy nie nakładają na ucznia zmieniającego szkołę obowiązku zwrotu poprzedniej legitymacji szkolnej. Ważność tego dokumentu wyznacza data na nim widniejąca.

  

Legitymacja szkolna to dokument poświadczający status ucznia oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego. Dla ucznia w wieku szkolnym, nieposiadającego dowodu osobistego lub paszportu jest także poświadczeniem jego tożsamości. Legitymacja szkolna - według wzoru legitymacji szkolnej określonego przez MEN - jest ważna do 30 września. Posiadanie ważnej legitymacji nie oznacza, że w danej chwili jest się faktycznie uczniem.


Maturzysta jest już absolwentem (nie jest uczniem) a zachowuje prawo do korzystania z legitymacji do końca jej ważności.


Legitymacja jest drukiem ścisłego zarachowania - posiada swój niepowtarzalny numer, podlega imiennej ewidencji, a także - wzmożonej ochronie i kontroli - w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom. Mimo tego przepisy przewidują bezproblemowe wydawanie duplikatów.

 

Uczeń zmieniający szkołę może poinformować, że zgubił dotychczasową legitymację, zaś szkoła nie ma żadnej możliwości zweryfikowania tej informacji. Jeśli nawet uczeń przejściowo będzie posiadał dwie ważne legitymacje, to i tak nie nadaje mu to nowych uprawnień.

 

Wanda Pakulniewicz, kuratorium oświaty

wiper-pixel