Wymagania nadzoru pedagogicznego są takie same dla szkół publicznych i niepublicznych

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 30 października 2014

W szkołach niepublicznych stosuje się te same narzędzia badawcze i procedury ewaluacji co w szkołach publicznych. Tak samo przygotowuje się raport z badania ewaluacyjnego i dokumentuje przebieg ewaluacji.

W szkołach niepublicznych stosuje się te same narzędzia badawcze i procedury ewaluacji co w szkołach publicznych. Tak samo przygotowuje się raport z badania ewaluacyjnego i dokumentuje przebieg ewaluacji.


Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego nigdy nie wymagało od szkół niepublicznych prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Ponadto nowelizacja rozporządzenia w 2013 r. uchyliła zapis mówiący, że podczas ewaluacji zewnętrznej bierze się pod uwagę wyniki ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole lub placówce.

 

Podczas wykonywania zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, wizytator uwzględnia organizację i zakres zadań organów szkoły, określone w statucie. Ten zapis pozwala na uwzględnienie specyfiki danej szkoły, jednak nie zmienia to faktu, że wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu dla poszczególnych typów szkół obowiązują także w szkołach niepublicznych. Stosowane są te same narzędzia badawcze i procedury ewaluacji. Tak samo dokumentuje się przebieg ewaluacji, oraz tworzy raport z badania ewaluacyjnego.

 

Zasady współpracy z lokalnymi partnerami w przypadku szkoły niepublicznej często są określane przez zapisy w statucie szkoły i analogicznie - wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do promowania wartości edukacji.


Autor: Wanda Pakulniewicz, kuratorium oświaty
wiper-pixel