Nauczyciel musi odpracować niezrealizowaną godzinę karcianą

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 30 października 2014

Jeśli nauczyciel z powodu wypadającego święta nie zrealizował godziny karcianej będzie musiał zrobić to w innym terminie. W ostatecznym rozliczeniu musi mieć zrealizowaną wymaganą liczbę godzin. Dyrektor zaś powinien tak zaplanować pracę szkoły, by było to możliwe.

Jeśli nauczyciel z powodu wypadającego święta nie zrealizował godziny karcianej będzie musiał zrobić to w innym terminie. W ostatecznym rozliczeniu musi mieć zrealizowaną wymaganą liczbę godzin. Dyrektor zaś powinien tak zaplanować pracę szkoły, by było to możliwe.


Wymiar godzin karcianych ustalany jest w każdym roku szkolnym. Od roku szkolnego 2014/2015 godziny karciane nie są już rejestrowane w osobnych dziennikach. Ich realizację odnotowuje się w dzienniku zajęć świetlicowych oraz dzienniku innych zajęć. Nadal należy rozliczać je w okresach półrocznych.

  

Które dni odliczyć w roku 2014/2015

Zajęcia podczas, których realizowane są godziny karciane powinny być rozliczane z wyłączeniem:

  • ferii zimowych i ferii letnich,

  • dni wolnych od pracy,

  • przerw w nauce określonych w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego.

Liczbę godzin karcianych zmniejsza dodatkowo niezdolność do pracy, czyli zwolnienie lekarskie. W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela wynikającej z niezdolności do pracy, wymiar dodatkowych zajęć ulega obniżeniu o 1 godzinę (lub 2 godziny) za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.


Zapamiętaj!

W roku szkolnym 2014/2015 należy odliczyć:

  • 6 dni wolnych od pracy (tj. 1.11.2014 r. - Wszystkich Świętych, 11.11.2014 r. - Narodowe Święto Niepodległości, 1.01.2015 r. - Nowy Rok, 06.01.2015 r. - Święto Trzech Króli, 01.05.2015 r.- święto państwowe; 04.06.2015 r.- Boże Ciało),

  • 10 dni zimowej przerwy świątecznej (22-31 grudnia 2014 r.),

  • 14 dni ferii zimowych,

  • 6 dni wiosennej przerwy świątecznej (2-7 kwietnia 2015 r.)

Razem: 36 dni.


Ustalanie liczby godzin karcianych do zrealizowania

Przy obliczeniu liczby godzin karcianych do zrealizowana godzin karcianych w danym roku należy uwzględnić

W roku szkolnym 2014/2015 do planowania rocznej liczby godzin karcianych należy przyjąć 38 tygodni. Oznacza to, że nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum powinien zrealizować w skali całego roku szkolnego 76 godzin karcianych, zaś nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej 38 godzin.


 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel