Za pracownicę wracającą z macierzyńskiego przez 3 lata nie trzeba opłacać składek na Fundusz Pracy

Dodano: 30 października 2014Pracodawca przez 36 miesięcy nie opłaca składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego (oraz od 1 stycznia 2010 r. z dodatkowego urlopu macierzyńskiego).

Okres 36 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy biegnie w każdym przypadku powrotu z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu. Koniec okresu zwolnienia to upływ 36-go. miesiąca.

Zwolnienie ze składek obowiązuje począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu.

Okres zwolnienia ze składek jest liczony ponownie po powrocie z każdej części wykorzystanego urlopu wychowawczego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po powrocie - do miesiąca rozpoczęcia kolejnej części urlopu wychowawczego, aż do wyczerpania (w wyniku sumowania) 36-miesięcznego okresu zwolnienia z opłacania tych składek.

Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy zostało określone czasowo i nie zależy od faktycznego podjęcia pracy. Jeżeli więc w okresie 36 miesięcy takiego zwolnienia nauczyciel skorzysta z urlopu dla poratowania zdrowia, to wynagrodzenie w czasie tego urlopu również zwolnione jest ze składki na Fundusz Pracy.


Autor: Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa pracy
wiper-pixel