O zakwalifikowaniu kosztów szkolenia pracownika do wydatków strukturalnych decyduje jego tematyka

Autor: Izabella Kopka

Dodano: 7 stycznia 2015

To czy wydatek na szkolenie pracowników należy zakwalifikować jako strukturalny, trzeba zależy od tematyki szkolenia. Dane szkolenie musi się mieścić w którymś z obszarów określonych w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

To czy wydatek na szkolenie pracowników należy zakwalifikować jako strukturalny, trzeba zależy od tematyki szkolenia. Dane szkolenie musi się mieścić w którymś z obszarów określonych w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.


Możliwość zakwalifikowania kosztów szkolenia pracownika do wydatków strukturalnych zależy od jego tematyki.Na przykład szkolenia specjalistyczne związane z działalnością statutową jednostki można zaklasyfikować w  kodzie 65 „Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy” lub 72 - „Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy”. Natomiast szkolenia administracji i pracowników merytorycznych (językowe, kadrowe itp.) - niezależnie od tego, którzy pracownicy w nich uczestniczą - należy klasyfikować w kodzie 81 „Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów”.


Zapamiętaj!

W przypadku szkoleń do wydatków strukturalnych można zaliczyć całkowite koszty związane ze szkoleniem, w tym np. ryczałt za benzynę, koszty zakwaterowania, diety, książki i materiały rozdawane w trakcie szkolenia itp.


Autor: Izabella Kopka, zastępca głównego, księgowego jednostki budżetowe
wiper-pixel