Szkoła jest zwolniona z opodatkowania CIT

Autor: Karol Zawadzki

Dodano: 8 stycznia 2015

Dochody szkoły uzyskane ze szkolnego sklepiku prowadzonego przez uczniów zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych.


Dochody szkoły uzyskane ze szkolnego sklepiku prowadzonego przez uczniów zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych.


Szkoła jest zwolniona z opodatkowania CIT

Szkoła jako jednostka budżetowa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Zgodnie z indywidualną interpretacją dyrektora Izby Skarbowej w Katowicachdotyczy to wszelkich dochodów, także tych uzyskanych w związku z utrzymywaniem sklepiku prowadzonego przez uczniów.

 

Jednostki budżetowe - w tym szkoły - zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie to ma charakter bezwzględny i obejmuje całość przychodów, niezależnie od ich wysokości, źródła uzyskania czy też przeznaczenia środków. Jeżeli zatem w ramach struktury organizacyjnej szkoły publicznej będzie prowadzony przez uczniów sklepik uczniowski, który nie będzie miał odrębnego bytu prawnego, to również on powinien być objęty zwolnieniem z CIT.


Przykład

Szkolny sklepik prowadzony przez uczniów funkcjonuje w strukturze organizacyjnej szkoły i nie posiada odrębnego bytu prawnego. Działa w ramach zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości dla uczniów kształcących się w zawodach ekonomista i handlowiec. Na co można przeznaczyć dochód ze sklepiku?

Głównym celem prowadzenia sklepiku ma być praktyczne zastosowanie pozyskanych wiadomości i umiejętności oraz przybliżenie zagadnień dotyczących działalności gospodarczej. Aspekt komercyjny ma drugoplanowe znaczenie. Uczniowie za prowadzenie sklepiku nie otrzymują wynagrodzenia, a ewentualny dochód będzie przeznaczony na działalność statutową, do czego uprawnia stosowny zapis w statucie. Wypracowane kwoty mają też być przekazywane na konto rady rodziców, która będzie podejmowała decyzję w sprawie ich wydatkowania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że w opisanym przypadku szkoła nie musi naliczać ani odprowadzać CIT (patrz: interpretacja nr IBPBI/2/423-123/13/SD).


Autor: Opracowanie: Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych
wiper-pixel