Dofinansowanie zakupu opału mieści się w definicji działalności socjalnej

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 8 stycznia 2015

Zapomoga na zakup węgla jest rodzajem działalności socjalnej, na którą mogą być przeznaczone środki ZFŚS. O tym jednak, czy w konkretnej szkole można się ubiegać o takie świadczenie, decyduje obowiązujący tam regulamin.


Zapomoga na zakup węgla jest rodzajem działalności socjalnej, na którą mogą być przeznaczone środki ZFŚS. O tym jednak, czy w konkretnej szkole można się ubiegać o takie świadczenie, decyduje obowiązujący tam regulamin.


Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na:

  • rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu,

  • dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz

  • tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 

Elementem działalności socjalnej jest m.in. pomoc materialna o charakterze rzeczowym lub finansowym oraz zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

 

Przyznanie pomocy finansowej na zakup węgla na zimę mieści się w pojęciu działalności socjalnej, co oznacza, że może być ona co do zasady finansowana ze środków ZFŚS.

 

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie uzgadnianym ze związkami zawodowymi. Poszczególne rodzaje świadczeń przyznawanych osobom uprawnionym do korzystania z ZFŚS określa jednak obowiązujący w szkole regulamin. Jeżeli przewiduje on możliwość przyznania pomocy finansowej na zakup węgla osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, to taka pomoc może być przyznana. Należy przy tym pamiętać o konieczności uwzględnienia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej tej osoby.


Zapamiętaj!

O tym, jakie świadczenia są przyznawane ze środków ZFŚS, decyduje obowiązujący w danej szkole regulamin.


Autor: Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel