Zmienią się zasady organizacji egzaminu maturalnego

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 7 stycznia 2015

Zainteresowane szkoły będą mogły zorganizować próbną maturę w dniach 15-18 grudnia 2014 r. Dla szkół, które nie skorzystają z tej możliwości arkusze egzaminacyjne dostępne będą w Internecie.


Zainteresowane szkoły będą mogły zorganizować próbną maturę w dniach 15-18 grudnia 2014 r. Dla szkół, które nie skorzystają z tej możliwości arkusze egzaminacyjne dostępne będą w Internecie.


Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu maturalnego w klasie trzeciej liceum ogólnokształcącego. Chętne szkoły będą mogły przeprowadzić egzamin próbny w następujących terminach:

  • język polski (poziom podstawowy) - 15 grudnia 2014 r. (poniedziałek)

  • matematyka (poziom podstawowy) - 16 grudnia 2014 r. (wtorek)

  • język obcy nowożytny (poziom podstawowy) - 17 grudnia 2014 r. (środa)

  • wszystkie przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym - 18 grudnia 2014 r.. (czwartek).

 

Materiały do próbnego egzaminu maturalnego obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i arkusze dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone w serwisach przeznaczonych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół będą powiadomieni przez dyrektorów komisji okręgowych w odrębnym komunikacie.

Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych rozwiązań oraz schematów oceniania, które również zostaną przekazane szkołom.

Uczniowie tych szkół, które nie zdecydują się zorganizować próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych odpowiednio:

  • z języka polskiego (poziom podstawowy) - 15 grudnia br. o godz. 15:00

  • z matematyki (poziom podstawowy) - 16 grudnia br. o godz. 15:00

  • z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy) - 17 grudnia br. o godz. 15:00

  • z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym - 19 grudnia br. o godz. 15:00 (aby umożliwić zainteresowanym szkołom przeprowadzenie egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym).

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.edu.pl) oraz komisji okręgowych.

Dyrektor CKE proponuje, aby próbny egzamin maturalny został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym).

 

Autor: Opracowanie: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego
Źródło:
  • informacja dyrektora CKE z 6 listopada 2014 r. o próbnym egzaminie maturalnym.

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel