Uregulowanie sytuacji zawodowej nauczycieli pracujących za granicą

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 22 stycznia 2014


Zmienią się zasady zatrudniania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych w celu kształcenia dzieci polskich czasowo przebywających za granicą. Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela mają poprawić sytuację zawodową tych nauczycieli.


Zmienią się zasady zatrudniania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych w celu kształcenia dzieci polskich czasowo przebywających za granicą. Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela mają poprawić sytuację zawodową tych nauczycieli.

 

Autorzy projektu proponują wprowadzenie zasady, zgodnie z którą trzecia umowa na czas określony byłaby równoznaczna w skutkach prawnych z zawarciem umowy na czas nieokreślony. Zasada ta miałaby dotyczyć wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w szkole, zespole szkół lub szkolnym punkcie konsultacyjnym przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, prowadzonych w celu kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Posłowie proponują wejście w życie zmiany już od 1 września 2014 roku.

Autorzy projektu uzasadniają tę zmianę specyficzną sytuacją nauczycieli zatrudnionych za granicą. Nauczyciele Ci przez wiele lat są zatrudniani na podstawie umów terminowych i często do ostatniej chwili nie wiedzą, czy w kolejnym roku szkolnym będą mieli pracę. „Ciągła niepewność i brak stabilizacji niekorzystnie wpływają na jakość pracy oraz mogą stanowić barierę w podejmowaniu pracy za granicą” - jak czytamy w uzasadnieniu projektu.

Autorzy projektu nie zaproponowali żadnych przepisów przejściowych, które regulowałyby sytuację nauczycieli, którzy w dniu wejścia w życie nowych regulacji byliby już zatrudnieni na podstawie drugiej, trzeciej a może nawet czwartej z kolei umowy na czas określony. Zdecydowanie wymaga to doprecyzowania.


Źródło:
  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Autor:   Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel