Zabawy na śniegu podczas przerwy, tylko pod nadzorem nauczyciela

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 22 stycznia 2014

Gdy tylko pojawia się śnieg, dzieci i młodzież każdą przerwę chcą spędzać na świeżym powietrzu. Tymczasem zabawy na mrozie, lodzie, w śniegu łatwo mogą doprowadzić do wypadku lub kontuzji. Są jednak sposoby by zadbać o bezpieczeństwem dzieci podczas zabaw zimowych.

Gdy tylko pojawia się śnieg, dzieci i młodzież każdą przerwę chcą spędzać na świeżym powietrzu. Tymczasem zabawy na mrozie, lodzie, w śniegu łatwo mogą doprowadzić do wypadku lub kontuzji. Są jednak sposoby by zadbać o bezpieczeństwem dzieci podczas zabaw zimowych.


Wychowawcy przed rozpoczęciem zimy, a na pewno przed rozpoczęciem zimowych ferii przeprowadzają zajęcia poświęcone bezpiecznemu zachowaniu się podczas zabaw zimowych. Przedstawiają lub przypominają uczniom podstawowe zasady chroniące przed niebezpieczeństwami wynikającymi z bezmyślności lub braku wyobraźni.


Poinformowanie uczniów o zasadach bezpieczeństwa to za mało  

Aby uczniowie lepiej zapamiętali zasady bezpieczeństwa dyrektor szkoły może w tym celu:

 • przeprowadzić apel na temat bezpieczeństwa zabaw na śniegu,

 • zorganizować spotkanie z policjantem pod hasłem „Bezpieczne ferie, bezpieczna zima”. Przy okazji warto pomyśleć o organizacji spotkania dla starszych uczniów na temat profilaktyki niedostosowania społecznego. Policjant wyjaśni uczniom jakie konsekwencje prawne grożą za stosowanie używek, kradzieże, bójki,

 • ogłosić quiz lub konkurs dla młodszych dzieci (konkurs wiedzy lub plastyczny na temat bezpiecznych zabaw na śniegu),

 • wywiesić w gablotach materiał ilustrowany przykładami np. jak należy a jak nie powinno się zachowywać podczas zabaw na śniegu,

 • opracować regulaminu bezpiecznych zabaw na śniegu.

 

Szczególną rolę we wdrażaniu zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw na śniegu w czasie zajęć organizowanych przez szkołę i kontrolowaniu przestrzegania ich przez uczniów mają:

  1. nauczyciele, którzy nadzorują uczniów przebywających w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu,

  2. wychowawcy świetlicy organizujący uczniom zabawy na świeżym powietrzu.

 

Jeśli tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie także w okresie zimowym, mogą, pod nadzorem nauczycieli, przebywać poza budynkiem szkolnym podczas przerw i w czasie zajęć świetlicowych. Należy przy tym pamiętać, że wychowawca świetlicy nie może starszym uczniom zezwalać na zabawy na boisku szkolnym, podczas gdy sam pozostaje w świetlicy z grupą młodszych dzieci.


Przed wyjściem trzeba sprawdzić temperaturę  

Nauczyciele wychodzący z uczniami na świeże powietrze powinni:

 • przed wyjściem sprawdzić rzeczywistą temperaturę (kiedy wieje wiatr jest znacznie zimniej niż wskazuje termometr),

 • kontrolować czas pobytu dzieci na dworze, by nie doprowadzić do zmoczenia i przemarznięcia,

 • dopilnować, by dzieci odpowiednio się ubrały,

 • organizować i nadzorować zabawy,

 • po zakończonej zabawie dopilnować by uczniowie wysuszyli mokre ubranie i jeśli to możliwe podać im ciepły napój.


9 zasad bezpieczeństwa podczas zabawy śnieżkami  

Podczas zabawy śnieżkami uczniowie powinni przestrzegać poniższych zakazów:

 1. nie lepić zbitych, twardych kul śniegowych,

 2. nie łączyć miękkiego śniegu z kawałkami lodu, kamykami i ziemią,

 3. nie celować w twarz drugiej osoby,

 4. nie wrzucać kolegom śniegu za kołnierz,

 5. nie nacierać kolegom twarzy śniegiem,

 6. nie strącać i używać do zabawy zwisających z dachów sopli lodu,

 7. nie wpychać kolegów w głębokie zaspy,

 8. nie wchodzić do źle zabezpieczonych konstrukcji ze śniegu, które w momencie odwilży grożą zawaleniem i przysypaniem,

 9. nie rzucać śnieżkami w nadjeżdżające samochody.


6 zasad bezpieczeństwa podczas jazdy na sankach i na nartach  

Podczas jazdy na sankach lub nartach uczniowie powinni przestrzegać poniższych zasad:

 1. nie zjeżdżać z górki w pobliżu dróg, także tych rzadko uczęszczanych. Ulica pokryta śniegiem lub oblodzona nie może być miejscem do zabawy,

 2. nie doczepiać sanek do samochodu,

 3. nie chodzić po stoku górki, gdy inni z niej zjeżdżają,

 4. zachować bezpieczną odległość między zjeżdżającymi z górki,

 5. zjeżdżać na sankach twarzą do kierunku jazdy z nogami podniesionymi do góry,

 6. wybierać miejsca równo przysypane śniegiem, wolne od jakichkolwiek wystających ze śniegu przedmiotów.


Bezpieczna jazda na łyżwach  

Uczniowie podczas jazdy na łyżwach powinni pamiętać o tym by:

 1. nie grać w „hokeja na lodzie” na ulicy. Zimą kierowcy mają ograniczoną widoczność, a samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania,

 2. jeździ

 3. tylko w wyznaczonych miejscach, na specjalnie przygotowanych ślizgawkach i lodowiskach. Stawy, jeziora czy rzeki, nawet jeśli pokryte są lodem, nie są bezpiecznym miejscem do zabawy.


Zapamiętaj!

Wycieczka tylko podczas sprzyjającej pogody

Nauczyciele organizujący zajęcia i wycieczki poza terenem szkoły nie powinni realizować ich podczas śnieżycy, gołoledzi, dużego mrozu połączonego z porywistym wiatrem.


 

Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel