Zrezygnowano z nowych opcji przekazywania szkół 

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 22 stycznia 2014

Na skutek protestów pracowników oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej wycofuje projektowane zmiany dające nowe możliwości przekazywania szkół i placówek. W planach było przekazanie takiej możliwości związkom międzygminnym lub związkom powiatów.

Na skutek protestów pracowników oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej wycofuje projektowane zmiany dające nowe możliwości przekazywania szkół i placówek. W planach było przekazanie takiej możliwości związkom międzygminnym lub związkom powiatów.

 

Po manifestacji pracowników oświaty, która odbyła się pod koniec listopada, ZNP i MEN doszli do porozumienia w sprawie planowanych zmian w ustawie o systemie oświaty. Zwieńczeniem kompromisu było wycofanie z projektu ustawy zapisów, które umożliwiały przejmowanie samorządowych szkół przez związki międzygminne i powiatów oraz zatrudnianie nauczycieli wspierających na podstawie Kodeksu pracy.

 

26 listopada 2013 r. Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkał się z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podczas spotkania dyskutowano nad postulatami odnoszącymi się do niektórych ze zmian proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty (tzw. ustawa rekrutacyjna). Ustalono, że intencje strony związkowej oraz resortu co do większości omawianych zmian proponowanych w „ustawie rekrutacyjnej” są zbieżne.

 

Na posiedzeniu podkomisji w dniu 27 listopada, wycofano zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty umożliwiające przekazywanie szkół i placówek związkom międzygminnym lub związkom powiatów oraz zatrudnianie  w szkołach podstawowych nauczycieli wspierających na podstawie Kodeksu pracy, a nie Karty Nauczyciela.

 

MEN dostał za zadanie doprecyzować przepis, który będzie umożliwiać zatrudnianie w przedszkolach osób niebędących nauczycielami. Regulacje powinny tak sformułowane, ażeby nie było wątpliwości, że dotyczą one wyłącznie osób zatrudnianych do prowadzenia zajęć dodatkowych.

 

 

Źródło:
  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  • Strona Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel