Nieobecny pracownik nie otrzymuje dodatku specjalnego

Agnieszka Kosiarz

Autor: Agnieszka Kosiarz

Dodano: 30 czerwca 2014

Dodatek specjalny przysługuje na i za czas gdy pracownik ma zwiększone obowiązki. W przypadku długotrwałej nieobecności w pracy, dodatek specjalny nie powinien być wypłacany temu pracownikowi.

Dodatek specjalny przysługuje na i za czas gdy pracownik ma zwiększone obowiązki. W przypadku długotrwałej nieobecności w pracy, dodatek specjalny nie powinien być wypłacany temu pracownikowi.

  

W regulaminie wynagradzania dyrektor określa obowiązkowo: wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych oraz szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatkowo w regulaminie wynagradzania dyrektor określa:

  • warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii oraz nagród innych niż nagroda jubileuszowa;

  • warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego oraz innych dodatków.

Dodatek specjalny nie jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia. Dlatego pracodawca może, ale nie musi, określić go w regulaminie wynagradzania. Ponadto ustalenie w regulaminie warunków i sposobu przyznawania dodatku specjalnego nie oznacza jego automatycznego przyznania każdemu pracownikowi. Może on być przyznany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. W okresie nieobecności pracownik nie wykonuje zadań, za które przyznano mu dodatek. Z tego też powodu regulamin nie powinien stanowić o zachowaniu prawa do dodatku specjalnego w okresie nieobecności pracownika w pracy np. spowodowanej chorobą.


Autor: Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych
wiper-pixel