Dodatki wypłacane w czasie urlopu wychowawczego nie podlegają oskładkowaniu

Autor: Patryk Kuzior

Dodano: 30 października 2014

Dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłacane nauczycielowi w trakcie urlopu wychowawczego nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.


Dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłacane nauczycielowi w trakcie urlopu wychowawczego nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.Podczas urlopu wychowawczego nauczyciel nie podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownik. Obowiązkowo podlega za to ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, gdzie obowiązkowi ubezpieczenia podlegają osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W okresie korzystania z urlopu wychowawczego pracownik nie jest objęty pracowniczymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym dlatego też przebywanie na urlopie wychowawczym stanowi odrębny od stosunku pracy tytuł do powyższych ubezpieczeń.

 

Zapamiętaj!

W czasie pozostawania nauczyciela na urlopie wychowawczym wypłacane dodatki wiejski i mieszkaniowy nie stanowią podstawy wymiaru składek na ZUS.


Autor: Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych
wiper-pixel