Pracownik zatrudniony na zastępstwo ma prawo do odprawy emerytalnej

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 6 stycznia 2015

Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo może wcześniej rozwiązać umowę w związku z przejściem na emeryturę. Pracownikowi temu będzie przysługiwać odprawa emerytalna jeśli nie otrzymał jej od innego pracodawcy. Odprawę wypłaca tylko szkoła będąca podstawowym miejscem pracy dla zatrudnionego na zastępstwo nauczyciela.


Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo może wcześniej rozwiązać umowę w związku z przejściem na emeryturę. Pracownikowi temu będzie przysługiwać odprawa emerytalna jeśli nie otrzymał jej od innego pracodawcy. Odprawę wypłaca tylko szkoła będąca podstawowym miejscem pracy dla zatrudnionego na zastępstwo nauczyciela.


Nauczycielowi którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy. Odprawa emerytalna jest więc niezależna od podstawy zatrudnienia, a jedynie od tego, aby rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z przejściem na emeryturę.

Nauczycielowi  zatrudnionemu na zastępstwo, który rozwiązuje umowę w związku z przejściem na emeryturę należy wypłacić odprawę emerytalną. Gdyby jednak szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony na zastępstwo była jego dodatkowym zatrudnieniem, to odprawę emerytalną obowiązana byłaby wypłacić tylko szkoła będąca podstawowym miejscem zatrudnienia. Jeżeli jednak nauczyciel nie jest zatrudniony w innej szkole, to także przy rozwiązaniu umowy na zastępstwo, szkoła obowiązana jest wypłacić odprawę emerytalną.


Autor: Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel