Zmiany godzin pracy wymagają modyfikacji w regulaminie pracy

Agnieszka Rumik-Smolarz

Autor: Agnieszka Rumik-Smolarz

Dodano: 6 stycznia 2015

Jeżeli godziny pracy pracownika określa regulamin pracy, wówczas zmiana w tym zakresie musi zostać wprowadzona w dokumencie. Zmiany w regulaminie pracy należy uzgodnić ze związkami zawodowymi.


Jeżeli godziny pracy pracownika określa regulamin pracy, wówczas zmiana w tym zakresie musi zostać wprowadzona w dokumencie. Zmiany w regulaminie pracy należy uzgodnić ze związkami zawodowymi.


Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W razie braku uzgodnienia w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca.

 

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Dyrektor jest zobowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.

 

Taka sama procedura obowiązuje przy wprowadzaniu zmian do regulaminu pracy - tu także wymagane są konsultację związkowe i wymóg powiadomienia pracowników szkoły o wprowadzonych zmianach. Zmiana rozkładu czasu pracy pracowników wymaga zatem wprowadzenia zmian do regulaminu pracy w formie aneksu.


Zapamiętaj!

Jeśli rozkład czasu pracy pracowników określa regulamin pracy, to zmiana zapisów w tym zakresie wymaga wprowadzenia modyfikacji do regulaminu.


Autor: Agnieszka Rumik, radca prawny
wiper-pixel