Nauczanie indywidualne realizuje się przez okres wskazany w orzeczeniu

Agnieszka Kosiarz

Autor: Agnieszka Kosiarz

Dodano: 7 stycznia 2015

Poradnia wydaje orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego nie na rok szkolny a na czas, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Na czas ferii nie organizuje się nauczania indywidualnego.

Poradnia wydaje orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego nie na rok szkolny a na czas, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Na czas ferii nie organizuje się nauczania indywidualnego.


Dyrektor szkoły organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Zajęcia wyłącznie w dni nauki szkolnej

Nauczanie indywidualne realizuje się tylko przez okres wskazany w orzeczeniu. Celem takich zajęć jest indywidualna praca z uczniem, który ze względów zdrowotnych nie może uczestniczyć z zajęciach prowadzonych z klasą. Odpowiednio zajęcia z uczniem nauczanym indywidualne prowadzone są wyłącznie w dniach nauki szkolnej. Nie prowadzi się zatem takich zajęć w okresie ferii, czyli nie powinny być przydzielane takie godziny na ten okres.

Orzeczenia wydawane są na czas określony - wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni. Natomiast zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydaje lekarz na okres, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, nie krótszy jednak niż 30 dni. Zwyczajowo zatem poradnie wystawiają orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego do końca zajęć szkolnych. Również na taki okres przydzielane są przez organ prowadzący godziny na zajęcia indywidualne.


Zajęcia w ramach pensum

Zajęcia indywidualnego nauczania są to godziny realizowane w ramach pensum nauczyciela, w tym jako dopełnienie do pensum lub zwiększenie pensum. Mogą być również realizowane przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy - jako godziny ponadwymiarowe.

Przydzielając nauczycielowi nauczanie indywidualne w ramach uzupełnienia etatu należy uwzględniać również nieprzewidzialne przypadki zaprzestania realizacji takich zajęć w trakcie roku szkolnego z różnych przyczyn.


 

Autor: Agnieszka Kosiarz, specjalista z zakresu prawa oświatowego
wiper-pixel